Wat is supervisie?


Supervisie is het onder begeleiding leren, door reflectie op je eigen werkervaringen. Als supervisant leer je je eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor krijg je inzicht in je eigen patronen van denken, voelen en handelen, en kun je je handelen duurzaam verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over beter bewaken van je grenzen, soepeler omgaan met collega’s, effectiever hanteren van conflicten, en ook eens nee zeggen. Dit leerproces wordt gedragen door aandacht, vertrouwen en waardering van mij als supervisor voor jou als supervisant, in de hoop dat jij jouw cliënten ook met aandacht, vertrouwen en waardering blijft of gaat benaderen. Supervisie vindt altijd plaats in het kader van je werk of opleiding (stage). Over de inhoud van de supervisie heb ik geen contact met leidinggevenden, werkgevers of docenten.

 

Michelle van Aken is aangesloten bij LVSC - Supervisie MaldenIk ben aangesloten bij de LVSC. Dit is de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, dé beroepsvereniging voor coaches, supervisoren en andere professionals in de begeleidingskunde.